Politica de confidentialitate

1. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale PYRAMAL PHARMA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Avrig 33 Sectorul 2, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.acidhialuronic.ro. („Site-ul”)

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Daca sunteti client al Site-ului, PYRAMAL PHARMA S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra în cadrul PYRAMAL PHARMA S.R.L., precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul crearii contului de utilizator, în contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

Daca pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, PYRAMAL PHARMA S.R.L. va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeti sa va creati cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail în baza careia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizati comanda, adresa de e-mail ti celelalte date furnizate nu vor fi stocate de PYRAMAL PHARMA S.R.L., iar contul creat va fi tters automat.

2.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, PYRAMAL PHARMA S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebari / reclamatii, în masura în care ne contactati în acest fel.

3. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

3.1. Daca sunteti client al Site-ului, PYRAMAL PHARMA S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

– pentru desfaturarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si PYRAMAL PHARMA S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastra si PYRAMAL PHARMA S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si PYRAMAL PHARMA S.R.L..

– pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba PYRAMAL PHARMA S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor în materie fiscala, precum ti în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea PYRAMAL PHARMA S.R.L. de a respecta obligatiile legale care îi revin ti deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

– pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de PYRAMAL PHARMA S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale. În plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

– în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al PYRAMAL PHARMA S.R.L. de a îmbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, PYRAMAL PHARMA S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

– pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de PYRAMAL PHARMA S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea ti bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul ti a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al PYRAMAL PHARMA S.R.L. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, PYRAMAL PHARMA S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe întreaga durata a raporturilor contractuale ti ulterior conform obligatiilor legale care revin în sarcina PYRAMAL PHARMA S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).

În situatia în care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul ttergere cont din sectiunea Informatiile contului meu, PYRAMAL PHARMA S.R.L. va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele ti serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri ti/sau sms-uri de acest gen. Totuti, dorim sa va informam ca ttergerea contului nu va avea ca efect automat ttergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti ttergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 7. de mai jos. În cazul în care solicitati stergerea contului, însa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.
Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, PYRAMAL PHARMA S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfaturate de PYRAMAL PHARMA S.R.L. pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, PYRAMAL PHARMA S.R.L. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina PYRAMAL PHARMA S.R.L. în desfaturarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

– pentru administrarea Site-ului;

– în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre PYRAMAL PHARMA S.R.L. prin intermediul Site-ului;

– pentru mentinerea, personalizarea ti îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare ti activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile ti limitele prevazute de lege;

– atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre PYRAMAL PHARMA S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

7. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre PYRAMAL PHARMA S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea PYRAMAL PHARMA S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ti detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre PYRAMAL PHARMA S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ti completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedette imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

– dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b. în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c. în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie tterse pentru respectarea unei obligatii legale;

f. datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de ttergere a datelor, PYRAMAL PHARMA S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ti sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :

a. persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ttergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau

d. persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obitnuit ti într-un format utor de citit, precum ti (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre PYRAMAL PHARMA S.R.L. catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;

– dreptul la opozitie – în ceea ce privette activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

a. în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al PYRAMAL PHARMA S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care PYRAMAL PHARMA S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime ti imperioase care justifica prelucarea ti care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor ti libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;

b. în orice moment, în mod gratuit ti fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;

– dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ti pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@acidhialuronic.ro.

Aceasta pagina de internet folosette fitiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fitiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica privind fitierele cookies.

top
X
Cos de cumparaturi
  • No products in the cart.